Top of the page
Start od the content

Degree Biotecnology     SegellAcreditacioAQU_GBiotecnologia_en

El estudis de Biotecnologia de la Universitat de Lleida es van iniciar en el curs acadèmic 2005/06, juntament amb la resta d’universitats espanyoles que imparteixen aquests estudis. Des de la seva implantació, els estudis de Biotecnologia han seguit les directrius i recomanacions derivades de l’espai europeu d’educació superior (EEES), de manera que en l’adaptació a l’EEES (Pla Bolonya) hem pogut aprofitat l’experiència adquirida durant aquests anys.

El Grau de Biotecnologia ofereix als estudiants una preparació multi disciplinar en els àmbits de les ciències biològiques, la tecnologia química i industrial i en la direcció i gestió de bioempreses.

Els estudiants tenen l’oportunitat de contactar amb el món empresarial i de la recerca adquirint una sòlida formació teòrica i pràctica.

La docència és impartida per especialistes de reconegut prestigi en els àmbits de la biologia molecular i cel·lular, l'enginyeria, l'economia, la física, la fisiologia, la genètica, la química, les matemàtiques i altres especialitats de les ciències biomèdiques i la tecnologia agroalimentària.

Amb una clara vocació pràctica, el grau està orientat a la formació de graduats amb àmplies i sòlides capacitats per desenvolupar una activitat professional en alguns dels l’àmbits de la biotecnologia.