TAMARIT SUMALLA, JORDI

Categoria: PROFESSOR AGREGAT
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: CIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES
Email: jordi.tamarit@udl.cat

Docencia

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Investigació Biomèdica 1 ESTRÈS OXIDATIU I ANTIOXIDANTS
MU en Investigació Biomèdica 1 MÈTODES EN BIOLOGIA DE SISTEMES
Grau en Nutrició Humana i Dietètica 1 BIOQUÍMICA I METABOLISME
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 1 BIOQUÍMICA I METABOLISME
Grau en Ciències Biomèdiques 2 PROTEÒMICA I ENGINYERIA DE PROTEÏNES
Grau en Biotecnologia 3 PROTEÒMICA I ENGINYERIA DE PROTEÏNES
Grau en Ciències Biomèdiques 4 ESTRÈS EN SISTEMES BIOLÒGICS, ENVELLIMENT I PATOLOGIA VASCULAR
Grau en Ciències Biomèdiques 4 PRÀCTICUM
Grau en Ciències Biomèdiques 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Grau en Ciències Biomèdiques 4 TÈCNIQUES INSTRUMENTALS

Perfil de recerca

Grup de recerca: Estrès cel·lular i supervivència en models eucariotes
Projectes de recerca
MithrAtaxia: Validació en laboratori dels efects protectors de mithramycin A por un us terapeutic en Ataxia de Friedreich
Targeting mitochondria in Friedreich Ataxia: molecular mechanisms and therapeutic approaches