MARIN SILLUE, SONIA

Categoria: CATEDRÀTIC CONTRACTAT
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: TECNOLOGIA D'ALIMENTS
Email: sonia.marin@udl.cat

Docencia

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària 1 AVENÇOS EN PRODUCTES CARNIS CURATS
MU en Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària 1 SEGURETAT ALIMENTÀRIA
MU en Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària 1 TREBALL DE FI DE MÀSTER
MU en Enginyeria Agronòmica (inter) (R 2019) 2 AVENÇOS EN PRODUCTES CARNIS CURATS
MU en Enginyeria Agronòmica (inter) (R 2019) 2 SEGURETAT ALIMENTÀRIA
Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments 2 PRÀCTIQUES DE MICROBIOLOGIA, PARASITOLOGIA I HIGIENE
Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments 3 PROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
Grau en Biotecnologia 3 FERMENTACIONS ALIMENTÀRIES
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària 4 GESTIÓ DE LA QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments 4 GESTIÓ DE LA QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
Grau en Biotecnologia 4 PRODUCCIÓ BIOTECNOLÒGICA D'INGREDIENTS ALIMENTARIS
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 4 MICOTOXINES EN ALIMENTACIÓ I PRODUCCIÓ ANIMAL
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 5 MICOTOXINES EN ALIMENTACIÓ I PRODUCCIÓ ANIMAL
MU en Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària PROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

Perfil de recerca

Grup de recerca: Unitat de tecnologia de productes vegetals
Projectes de recerca
Secuestrantes avanzados de micotoxinas para acuicultura (MICOTAC)
Diversificación de cultivos para la sostenibilidad de los agrosistemas mediterráneos (DISOSMED)