PENA SUBIRÀ, RAMONA NATACHA

Categoria: CATEDRÀTIC CONTRACTAT
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: CIÈNCIA ANIMAL
Email: romi.pena@udl.cat

Docencia

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Sanitat i Producció Porcina 1 CONDICIONANTS ESTRUCTURALS DE LA PRODUCCIÓN PORCINA
MU en Investigació Biomèdica 1 EXPERIMENTACIÓ ANIMAL
MU en Investigació Biomèdica 1 TREBALL DE FI DE MÀSTER
MU en Enginyeria Agronòmica (inter) (R 2019) 2 CONDICIONANTS ESTRUCTURALS DE LA PRODUCCIÓN PORCINA
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 2 GENÈTICA
Grau en Biotecnologia 4 MILLORA GENÈTICA I REPRODUCCIÓ ANIMAL
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 5 BIOTECNOLOGIA ANIMAL
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 5 DIAGNÒSTIC DE MALALTIES INFECCIOSES I PARASITÀRIES

Perfil de recerca

Grup de recerca: Millora del porcí (Pig Breeding)
Projectes de recerca
Relación entre marcadores moleculares para resiliencia a infecciones y los carácteres de producción y calidad de carne en cerdos