RAMOS MARTÍN, MARÍA CONCEPCIÓN

Categoria: CATEDRÀTIC D'UNIVERSITAT
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: MEDI AMBIENT I CIÈNCIES DEL SÒL
Email: mariaconcepcion.ramos@udl.cat

Docencia

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Gestió de Sòls i Aigües 1 GESTIÓ DELS RECURSOS HÍDRICS
MU en Gestió de Sòls i Aigües 1 PROCESSOS DE DEGRADACIÓ I REHABILITACIÓ DE SÒLS
MU en Erasmus Mundus en Gestió Forestal i Recursos Naturals al Mediterrani 1 SURFACE HIDROLOGY AND SOIL CONSERVATION
MU en Enginyeria de Forests 1 INSTRUMENTS DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL
MU en Enginyeria Agronòmica (inter) (R 2019) 2 PROCESSOS DE DEGRADACIÓ I REHABILITACIÓ DE SÒLS
Grau en Enginyeria Forestal 2 HIDROLOGIA FORESTAL
Doble titulació: G. Enginyeria Forestal i G. Conservació de la Natura 2 CANVI GLOBAL
Doble titulació: G. Enginyeria Forestal i G. Conservació de la Natura 2 HIDROLOGIA FORESTAL
Grau en Geografia i Ordenació del Territori 3 HIDROLOGIA FORESTAL
Grau en Geografia 4 CANVI GLOBAL
Grau en Enginyeria Forestal 4 ENGINYERIA AMBIENTAL
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària 4 ENGINYERIA AMBIENTAL
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària 4 GESTIÓ AMBIENTAL
Grau en Biotecnologia 4 BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL

Perfil de recerca

Grup de recerca: Agronomia i Medi Ambient en Sistemes Agrícoles Mediterranis
Projectes de recerca
Diversificación de cultivos para la sostenibilidad de los agrosistemas mediterráneos (DISOSMED)