SANTIVERI MORATA, FRANCISCA

Categoria: TITULAR D'UNIVERSITAT
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: PRODUCCIÓ VEGETAL I CIÈNCIA FORESTAL
Email: paquita.santiveri@udl.cat

Docencia

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Enginyeria Agronòmica (inter) (R 2019) 1 SISTEMES DE PRODUCCIÓ I PROTECCIÓ VEGETAL
Grau en Biotecnologia 2 DOCUMENTACIÓ I RECURSOS BIBLIOGRÀFICS A BIOTECNOLOGIA
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària 3 CULTIUS EXTENSIUS
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària 4 PRODUCCIÓ AGRÍCOLA ECOLÒGICA
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 5 PRODUCCIÓ ECOLÒGICA

Perfil de recerca

Grup de recerca: Agronomia i Millora del Rendiment i Qualitat de Cultius Extensius
Projectes de recerca
La producció de soja ecològica a Catalunya és viable: innovacions tecnològiques per aconseguirho(PROSOY)