Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents

El títol de Grau en Biotecnologia s'obté després d’haver superat 240 crèdits ECTS. Té una durada de 4 anys. Un crèdit equival a 25 hores de treball de l’estudiant, 10 de les quals són presencials (és a dir, són activitats de l’estudiantat amb el professorat) i la resta, 15 hores, són de treball autònom. Els crèdits s’obtenen cursant assignatures que són, generalment, semestrals. La càrrega mitjana de crèdits per any és de 60.

 

ESTRUCTURA DEL TÍTOL
Matèries bàsiques (FB) 60
Matèries obligatòries (B) 114
Matèries optatives (O) 48
Pràctiques externes 12
Treball final de grau 6
TOTAL CRÈDITS 240


Enllaç a la Guia Acadèmica 2019-20

En el següent enllaç podeu consultar els prerrequisits i correquisits que s'han de complir a l'hora de matricular les assignatures.

 

Pla d'estudis curs 2019-20

Primer Curs Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent Tipus Idioma ECTS 1r Sem 2n Sem
101606 Física FB 6 6  
101604 Matemàtiques FB 9 7,7 1,3
101600 Química general i orgànica FB 10,5 7,5 3
101607 Bioquímica FB 9 5,5 3,5
101608 Biologia cel.lular FB 7,5   7,5
101605 Bioestadística FB 6   6
101601 Termodinàmica i cinètica química FB 6   6
101609 Biologia molecular FB 6   6
CRÈDITS ECTS TOTALS 60 26,7 33,3
 
Segon Curs Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent Tipus Idioma ECTS 1r Sem 2n Sem
101602 Fonaments d'enginyeria bioquímica B 6 6  
101610 Genètica B 6 6  
101613 Microbiologia I B 7,5 7,5  
101615 Fisiologia i cultius cel·lulars vegetals B 7,5 7,5  
101611 Enginyeria genética B 6   6
101603 Tecnologia química B 6   6
101614 Microbiologia II B 6   6
101616 Fisiologia animal B 6   6
101617 Tècniques instrumentals B 6   6
101643 Documentació i recursos Bibliogràfics O 3 3  
CRÈDITS ECTS TOTALS 60 30 30
 
Tercer Curs Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent Tipus Idioma ECTS 1r Sem 2n Sem
101612 Bioinformàtica (Anglès) B 6 6  
101621 Biotecnologia vegetal (Anglès) B 6 6  
101620 Bioreactors B 6 6  
101618 Proteòmica i enginyeria de proteïnes B 10,5 5,5 4,5
101624 Gestió de Bioempresa i aspectes legals i ètics B 10,5 4 6,5
101623 Fermentaciones alimentarias B 6   6
101622 Processos i productes biotecnològics B 6   6
101619 Immunologia i cultius cel·lulars animals B 6   6
101644 Intensificació en tècniques d'anàlisis avançada O 3 1 2
CRÈDITS ECTS TOTALS 60 27,5 32,5
 
Quart Curs Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent Tipus Idioma ECTS 1r Sem 2n Sem
101639 Pràctiques externes B 12    
101640 Treball de Fi de Grau B 6    
  Assignatures optatives O   42    
CRÈDITS ECTS TOTALS 60 60 60
         
Oferta matèria transversal (màxim 6 crèdits) 6    
A cursar en 2n o 3r curs si s'escull de la oferta de matèria transversal o en 4rt curs si s'escull de la oferta de materies optatives
 
CRÈDITS ECTS TOTALS 240 115 119

Assignatures optatives

Els alumnes hauran d'escollir entre les assignatures que s'ofereixen en el llistat següent:

Codigo Asignaturas y Guias docente Idioma ECTS
Primer bloc
101625 Biotecnologia Farmacèutica 6
101628 Biotecnologia Ambiental 6
101634 Producció biotecnològica d'ingredients alimentaris 6
101635 Aplicacions de la Biotecnologia Industrial 6
101636 Aplicació de l'Anàlisis Multivariant en Biotecnologia (Bloc 1)* 6
Primer i Segon bloc
101642 Aplicacions biotecnològiques del Cultiu in vitro de cèl·lules i Teixits vegetals 6
Segon bloc
101627 Biotecnologia Biomèdica 6
101631 Producció i Sanitat Animal (Anglès) 6
101633 Biotecnologia per a la millora de processos i productes alimentaris 6
101637 Economia de la Bioempresa 6
Tercer bloc
101626 Patologia Molecular i Diagnòstic Biomèdic 6
101629 Tècniques de laboratori de biotecnologia de plantes 6
101630 Aplicacions biotecnològiques per a la Millora de la productivitat dels cultius 6
101632 Millora Genètica i Reproducció Animal (Anglès) 6
101636 Aplicació de l'Anàlisis Multivariant en Biotecnologia (Bloc 3)* 6
101641 Metabolisme secundari de plantes 6
 
*Aquesta assignatura s'ofereix en el Bloc 1 i en el Bloc 3
 
Materia Transversal (a escollir de la oferta un màxim de 6 crèdits)   6