Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents

El títol de Grau en Biotecnologia s'obté després d’haver superat 240 crèdits ECTS. Un crèdit equival a 25 hores de treball de l’estudiant, 10 de les quals són presencials (és a dir, són activitats dels estudiants amb el professorat). Els crèdits s’obtenen cursant assignatures que són, generalment, semestrals. La càrrega mitjana de crèdits per any és de 60.

ESTRUCTURA DEL TÍTOL
Matèries bàsiques (FB) 60
Matèries obligatòries (B) 114
Matèries optatives (O) 48
Pràctiques externes 12
Treball final de grau 6
TOTAL CRÈDITS 240


Enllaç a la Guia Acadèmica 2017-18

En el següent enllaç podeu consultar els prerrequisits i correquisits que s'han de complir a l'hora de matricular les assignatures.

 

Pla d'estudis curs 2017-18

Primer Curs  Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent Idioma ECTS 1r Sem 2n Sem
101606 Física 6 6  
101604 Matemàtiques 9 7,7 1,3
101600 Química general i orgànica 10,5 7,5 3
101607 Bioquímica 9 5,5 3,5
101608 Biologia cel.lular 7,5   7,5
101605 Bioestadística 6   6
101601 Termodinàmica i cinètica química 6   6
101609 Biologia molecular 6   6
CRÈDITS ECTS  TOTALS 60 26,7 33,3
 
Segon Curs Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent Idioma ECTS 1r Sem 2n Sem
101602 Fonaments d'enginyeria bioquímica    6 6  
101610 Genètica   6 6  
101613 Microbiologia I 7,5 7,5  
101615 Fisiologia i cultius cel·lulars vegetals    7,5 7,5  
101611 Enginyeria genética   6   6
101603 Tecnologia química 6   6
101614 Microbiologia II 6   6
101616 Fisiologia animal 6   6
101617 Tècniques instrumentals 6   6
101643 Documentació i recursos Bibliogràfics (Optativa)   3  3  
CRÈDITS ECTS  TOTALS  60 30 30
 
Tercer Curs Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent Idioma ECTS 1r Sem 2n Sem
101612 Bioinformàtica (Anglès) 6 6  
101621 Biotecnologia vegetal (Anglès) 6 6  
101620 Bioreactors    6 6  
101618 Proteòmica i  enginyeria de proteïnes 10,5 5,5  4,5
101624 Gestió de Bioempresa i aspectes legals i ètics   10,5 4 6,5
101623 Fermentaciones alimentarias   6   6
101622 Processos i productes   6   6
101619 Immunologia i cultius cel.lulars 6   6
101644 Intensificació en Tècniques d'Anàlisi Avançades (Optativa) 3  1 2
CRÈDITS ECTS  TOTALS  60 27,5 32,5
 
Quart Curs Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent Idioma ECTS 1r Sem 2n Sem
101639 Pràctiques externes    12    
101640 Treball Final de Grau    6    
  Assignatures optatives   42    
CRÈDITS ECTS  TOTALS  60 60 60
           
 Oferta matèria transversal (màxim 6 crèdits)  6    
A cursar en 2n o 3r curs si s'escull de la oferta de matèria transversal o en 4rt curs si s'escull de la oferta de materies optatives
 
CRÈDITS ECTS  TOTALS  240 115 119

Assignatures optatives

Els alumnes hauran d'escollir entre les assignatures que s'ofereixen en el llistat següent: 

Codigo Asignaturas y Guias docente Idioma ECTS
Primer bloc
101625 Biotecnologia Farmacèutica    6
101628 Biotecnologia Ambiental    6
101634 Producció biotecnològica d'ingredients alimentaris   6
101635 Aplicacions de la Biotecnologia Industrial    6
101636 Aplicació de l'Anàlisis Multivariant en Biotecnologia (Bloc 1)* 6
Primer i Segon bloc
101642 Aplicacions biotecnològiques del Cultiu in vitro de cèl·lules i Teixits vegetals    6
Segon bloc
101627 Biotecnologia Biomèdica    6
101631 Producció i Sanitat Animal (Anglès)   6
101633 Biotecnologia a la millora de processos i productes alimentaris    6
101637 Economia de la Bioempresa    6
Tercer bloc
101626 Patologia Molecular i Diagnòstic Biomèdic     6
101629 Tècniques de laboratori de biotecnologia de plantes   6
101630 Aplicacions biotecnològiques per a la Millora de la productivitat dels cultius    6
101632 Millora Genètica i Reproducció Animal (Anglès)   6
101636 Aplicació de l'Anàlisis Multivariant en Biotecnologia (Bloc 3)* 6
101641 Metabolisme secundari de plantes    6
 
*Aquesta assignatura s'ofereix en el Bloc 1 i en el Bloc 3
 
Materia Transversal (a escollir de la oferta un màxim de 6 crèdits)   6