Inici del Contingut

Per què estudiar aquest Grau a la UdL?

La Biotecnologia és una ciència interessada en l’estudi dels essers vius i en la caracterització dels processos biològics amb l’objectiu d’obtenir productes d’interès per a l’home. Per assolir aquest objectiu, el/la biotenòleg no només ha de conèixer les bases físiques, químiques i biològiques dels fenòmens estudiats sinó que també ha d’incorporar coneixements sobre la seva producció, gestió i comercialització. És per tant una branca de les Ciències Biològiques que té una marcada component pràctica i aplicada a la qual contribueixen de manera multi disciplinar molts camps del coneixement.

Estudiar biotecnologia és estudiar el món fascinant i extraordinari dels essers vius però també aprendre com obtenir recursos i matèries d’interès humà a partir d’aquest coneixement. Des de la producció de la cervesa a l’obtenció d’una planta resistent a les plagues o el desenvolupament d’un reactiu que ens serveix per al diagnòstic d’una malaltia o el fàrmac que ens ha de permetre el seu tractament, tot això és biotecnologia. Però el/la  biotecnòleg ha d’anar més enllà d’una vocació pel treball en el laboratori, dissenyant i desenvolupant aquests productes, ha de ser capaç de saber com gestionar aquest coneixement per obtenir-ne un rendiment. És per això que la vessant emprenedora és fonamental en l’estudiant d’aquesta disciplina.

Els escenaris econòmics del futur demanen un canvi de model en el qual l’economia productiva basada en el valor afegit de mercaderies i productes serà fonamental. En aquest nou model, el/la biotecnòleg és i serà una peça fonamental en àmbits tan importants com l’agroalimentari, el  bioindustrial i el biomèdic. Amb esforç i dedicació l’estudiant obtindrà al final del seu període de formació uns sòlids coneixements teòrics en totes i cada una de les disciplines impartides, a més d’una experiència pràctica en laboratoris de recerca i empreses del sector.