Inici del Contingut

Accés i admissió

Perfil d'ingrés

L’accés al grau en Biotecnologia està regulat per la preinscripció universitària en general. Per a més informació, podeu adreceu-vos a l’Oficina de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU), a l’Edifici del Rectorat, o bé podeu consultar aquest enllaç.

Via d'accès, opció i nota de tall (Més informació)

Tot i que el grau és de lliure accés per a qualsevol persona, és aconsellable, que els estudiants que desitgin cursar-lo hagin realitzat estudis previs en:

Estudis previs
PAU: Cientificotècnica i Ciències de la salut
CFGS: Laboratori de diagnòstic clínic
*Reconeixement de crèdits segons el cicle formatiu de grau superior

 

Notes de tall

Taules de Ponderació

Procediment de preinscripció i admissió

Preinscripció universitària. Per més informació podeu consultar aquest enllaç.

Alumnes procedents de la Llicenciatura de Biotecnologia de la UdL

Els alumnes de la Llicenciatura de Biotecnologia de la UdL que no hagin finalitzat els seus estudis de llicenciatura, podran accedir als estudis de Grau mitjançant el procés de reconeixement i equivalència entre les assignatures de la Llicenciatura i el Grau. La següent taula detalla les correspondències entre unes i altres.